Jdi na obsah Jdi na menu
 

Plán činnosti Mykologického klubu Plzeň na rok 2018

 

A ) Schůze MK a vycházky do přírody

Aa) Schůze klubu proběhnou 1x měsíčně kromě ledna, února, července a prosince. Začátek schůzí  je vždy v 17.00 hod. ve II. poschodí budovy fakulty na Chodském nám., vstup je z Klatovské tř. 51 (s přístupem přes dvůr). 

26. března: Přednáška Oldy Jindřicha v učebně č.308 na téma „ Jarní houby“. Zároveň budou vybírány členské poplatky na rok 2018 v částce 50,-Kč na člena dle Stanov MK.

23. dubna: Přednáška L. Zeleného v učebně č. 308 na téma „Houby kolem vodních toků“

28. května: Přednáška S. Jána z MK Klatovy v učebně č. 308 na téma - bude upřesněné

18. června – Přednáška v učebně č. 308: Téma a autor budou upřesněné. Pozor, jedná se o 3. pondělí v měsíci!!!

27. srpna: V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

24. září:  V učebně č. 303. Příprava výstavy hub a určování donesených živých hub.

22. října: V učebně č. 303. Určování a demonstrace donesených živých hub.

26. listopadu: V učebně č. 303. Příprava na klubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ a určování donesených živých hub.

Ab) Každý člen klubu se vždy zapíše do prezenční listiny, zajišťuje Kozák. V průběhu schůzí vždy proběhnou aktuální organizační informace. Exkurze jsou plánovány dvě, jedna bude vyhlášena v průběhu měsíce července nebo srpna podle aktuální ho růstu hub a to na web stránkách klubu a ti, co vlastní mailovou adresu, bude jim na ni zaslána pozvánka. Druhá exkurze bude den před podzimní  Výstavkou hub na Sofronce , tzn.: ve čtvrtek 20. září. Obě exkurze vede Hájek.

V průběhu schůzí budou nabídnuty členům starší atlasy hub a mykologické sborníky z majetku MK.

Výstavy hub

25. - 26.5. (Pá od 10.00 do 18.00 hod. a So od 9.00 do 12.00 hod.) v Arboretu Sofronka Plzeň-Bolevec.

21.- 22.9. (Pá od 10.00 do 18.00 hod. a So od 9.00 do 12.00 hod.)  v Arboretu Sofronka  Plzeň -Bolevec

1.-2. 10.,  pondělí až úterý – hlavní výstava na Klatovské tř. Příprava výstavy v neděli odpoledne 30.9. – bude upřesněno na schůzi 24. září a na našich web stránkách.                                                                                           

B) Osvěta MK pro veřejnost

Ba) Během celého roku  (kromě prázdnin) je možné předávat v pracovní dny houby k určení do vrátnice. Vchod z Klatovské tř. 51. Obálku s houbami nebo krabici označit velkými písmeny:  Dr. Kout (Hájek).Pod těmito jmény svým mailovým, výjimečně tel. kontaktem a doplňujícím údajem, kde (pod čím) bylo sbíráno. Určení nejméně do rodu sdělíme do týdne. Zodpovídá Hájek a Kout.

Bb) Houbařská poradna probíhá od začátku září do konce listopadu každé pracovní pondělí (3.9. – 26.11. od 15.00 do 17.00 hod. v přízemí v levém zadním rohu vstupní haly za vrátnicí na Klatovské tř. 51. Zodpovídá Hájek a výbor MK. Houby je žádoucí donášet celé, nikoliv uříznuté a poskytnout údaje, kde byly nalezeny. (Louka, druh lesa, podloží aj.).

Bc) Celkem 2 výstavky hub (viz výše) v Arboretu Sofronka jsou se zaměřením vždy v pátek především pro školy a v sobotu pro veřejnost – neplatí  striktně. Výstavky jsou pořádány ve spolupráci  se Správou veřejného statku města Plzně v krásném lesním prostředí pod širým nebem. Zodpovídá Hájek, Vernerová.

Bd) Hlavní výstava hub pro veřejnost bude uspořádána v prostorách fakulty (vchod z Klatovské tř. 51) ve dnech 1.-2.října. Příprava na výstavu v odpoledních hodinách v neděli 30. září. V průběhu výstavy žádáme členy MK o donášku čerstvých plodnic hub. Zároveň bude v průběhu výstavy probíhat určování hub pro veřejnost. Zodpovídá výbor MK.

Be) Podle možností pomůžeme při určování hub na výstavách spřátelených MK a při oslovení různými organizacemi provedeme jednoduchou přednášku. Odpovídá výbor MK.

Bf) Kontakt s médii, především s Plzeňským rozhlasem ohledně růstu hub zajišťuje Hájek, Zelený.

C) Interní záležitosti kroužku

Ca) členský příspěvek 50,-Kč pokud možno uhradit na první, tj. březnové schůzi. Pokladník Černý. Kontakty s ČMS, příp. ČVSM zajišťuje  Hájek, Černý, s mykology spřátelených MK Hájek. Web stránky spravuje Černý.

Cb) Vnitroklubové kolo soutěže „Houby ve sladkokyselém nálevu“ pravděpodobně v sobotu 8.prosince v Bastile. Zajistí výbor, rezervaci prostor Starove.

 Cc) Výbor koncem roku projedná platební a docházkovou činnost členů MK a případně ukončí členství těm, kteří nezaplatili členský poplatek a nezúčastnili se žádné akce klubu. Podklady zajistí Černý, Kozák.

Cd) Revizní komise se sejde koncem roku, provede revizi hospodaření klubu a podá zprávu o výsledku na nejbližší schůzi MK v roce 2018. Zodpovídá Bencová.

===============================================================================

3. Ponovoroční vycházka dne 6. ledna 2018 již proběhla na trase Třemošná – Horní Bříza. Po cestě jsme nalezli 32 druhů lupenatých,  rosolovkovitých a chorošovitých druhů hub. Opekli jsme si špekáčky a na závěr poseděli v restauraci Klub v Horní Bříze. Příští vycházka bude opět někde v okolí města Plzně dne 5. ledna 2019

Plán činnosti sestavil Hájek a výbor MK.